"Ik beproef de persoonlijke drive, nieuwsgierigheid, creativiteit en de wil om echt samen verder te komen"

door

Bart Krol

voorzitter NRP

Voorwoord

Voor je heb je de tweede editie van het NRP Trendboek. Deze jaarlijkse uitgave voorspelt de trends en ontwikkelingen op het gebied van transformatie en renovatie voor de komende jaren, aan de hand van gesprekken tussen de cursisten van de NRP Academie en een visionair uit hun netwerk.

Ook deze editie is het weer bijzonder boeiend om de dagelijkse praktijk even achter ons te laten en een blik in de toekomst te werpen. Hoe moeten we volgens de visionairs met de bestaande gebouwde omgeving omgaan?

De interviews laten zien dat de voorhoede in transformatie en renovatie duurzaamheid als een integrale opgave beschouwt, waarbij niet alleen aandacht is voor energie en circulariteit, maar bijvoorbeeld ook voor betaalbaarheid en natuurinclusiviteit. Ik beproef de persoonlijke drive, nieuwsgierigheid, creativiteit en de wil om echt samen verder te komen in deze opgaven. Dat stemt mij bijzonder optimistisch over de toekomst.

Het is duidelijk dat de opgaven van morgen vragen om nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden. Vanuit die gedachte heeft NRP in 2013, in samenwerking met TU Delft, de NRP Academie opgericht. Anno 2021 is die gedachte onverminderd belangrijk en blijft het cruciaal om jezelf te ontwikkelen. Ik ben dan ook trots dat we met de NRP Academie vastgoedprofessionals die kans bieden. Dit trendboek laat ook zien dat de NRP Academie niet alleen wat voor de cursist oplevert, maar ook voor het bedrijf. In januari 2022 start weer een nieuwe leergang. We hopen weer een mooie, nieuwe lichting ambitieuze vastgoedprofessionals te ontvangen! 

Dit trendboek draagt intussen hopelijk weer bij aan het verrijken van de ideeën en de kennis.

Veel leesplezier!

Bart Krol, voorzitter NRP

Een uitgave van NRP Academie