Marcel van Geijlswijk

projectcoördinator planontwikkeling bestaande bouw
ERA Contour

in gesprek met

Timo Stoopman

teamleider planontwikkeling bestaande bouw
ERA Contour

Marcel van Geijlswijk

projectcoördinator planontwikkeling bestaande bouw
ERA Contour

in gesprek met

Timo Stoopman

teamleider planontwikkeling bestaande bouw
ERA Contour

Zorg dat je over 30 jaar geen spijt hebt van de gebouwen die je vandaag neerzet

Hoe ziet de bouwwereld eruit in 2050?

De huidige energietransitie zal nog gaande zijn, maar heeft dan wel zijn top bereikt voor de bestaande woningvoorraad (in eigendom bij woningcorporaties en beleggers). Als gevolg hiervan zal in 2050 de sturing vanuit Total Cost of Ownership denken meer gangbaar zijn of de standaard zijn geworden. De ingewikkeldere gebouwen bezorgen ons dan nog hoofdbrekers voor energietransitie, renovatie en onderhoud. De nieuwbouwopgave van woningen voor de professionele opdrachtgevers (woningcorporatie en beleggers) zal zich ontwikkelen als een aanbiedersmarkt van meer geïndustrialiseerde producten met een beperkte keuze aan mogelijkheden. Deze vorm van productaanbieding biedt kansen voor circulair en met name demontabel bouwen.

Wat voor rol speelt het bestaande vastgoed daarin?

Voor het bestaande vastgoed, dat al een ingrijpende energie-ingreep heeft gekregen, zal in 2050 de focus meer op onderhoud liggen en het toepassen van slimmere installaties. Daarnaast zal de woningvoorraad van na 2000 de nieuwe uitdaging zijn om verder te verduurzamen naar het benodigde niveau van 2050. Hierbij zal het de vraag zijn of de nieuw ontwikkelde installaties de woningen met een lage warmtevraag kunnen verwarmen. Een volgende stap kan zijn dat wij onze woning op een andere manier gaan gebruiken, afgestemd op de mogelijkheden die de woning biedt, met warme en koudere ruimten. Mogelijk is energie “gratis” geworden door opwekking en opslag in de directe omgeving waardoor warmteverlies door de gebouwschil minder van belang is.

"In de bestaande bouw worden momenteel veel ontwikkelingen omarmd zoals energiebesparing, circulariteit en slimmere installaties. Dit vormt een voorbeeldrol voor de gehele bouwsector"

Wat moeten we morgen anders doen?

Bij het ontwerpen en realiseren van nieuwbouw moeten wij nu rekening houden met de mogelijke (onderhouds)vragen van morgen. Zorg dat je over 30 jaar geen spijt hebt van de gebouwen die wij vandaag neerzetten. Zorg dat je een goed gebouw realiseert zodat de basis voor de renovatie over 30 jaar goed is. Hierdoor kunnen wij de kosten in de verre toekomst beter beheersen.

Van de bestaande woningvoorraad is een groot deel particulier eigendom. Voor het realiseren van de energietransitie en CO2-reductie zal hier de komende jaren meer aandacht voor moeten komen. Voor dit deel van de markt kunnen stimuleringsmaatregelen helpen om de boel op gang te brengen.

Een stimuleringsmaatregel kan zijn om een gratis energieadvies voor particuliere woningeigenaren aan te bieden en misschien wel verplicht te stellen. Hierdoor komt er meer inzicht bij particulieren over de mogelijkheden bij hun woning. Om deze maatregelen financieel mogelijk te maken, valt bijvoorbeeld te denken aan een gebouwgebonden financiering.

Welke rol hebben ERA Contour en NRP daarin?

NRP kan een grote rol spelen bij het goed en slim omgaan met nieuwe kennis door deze samen te brengen. Als ERA Contour werk je maar aan een relatief klein deel van de bestaande woningvoorraad. Iedereen heeft bij zijn projecten wel iets waarvan kan worden geleerd. Door deze opgedane kennis te delen, kan er een versnelling in de hele sector op gang worden gebracht.

 

ERA Contour is onderdeel van de TBI holding. Het is een bouw- en projectontwikkelings-bedrijf met als leidende thema in 2020: Blije bewoners en sterke steden.

Lees ook

Een uitgave van NRP Academie