René Verhoof

bedrijfsleider realisatie
Van der Weegen Bouwgroep

in gesprek met

Stijn van der Weegen

directeur/eigenaar
Van der Weegen Bouwgroep

René Verhoof

bedrijfsleider realisatie
Van der Weegen Bouwgroep

in gesprek met

Stijn van der Weegen

directeur/eigenaar
Van der Weegen Bouwgroep

Het huidige vastgoed is het bouwmateriaal voor de toekomst

Hoe ziet de bouwwereld eruit in 2050?

Nederland wordt steeds welvarender waardoor de vraag naar kwaliteit steeds groter wordt. De installatiebranche zal een steeds dominantere rol gaan spelen in de gehele bouwsector.

Vroeger bouwden we voor veiligheid, een dak boven je hoofd ter bescherming als primitieve levensbehoefte en met respect voor de omgeving. Iets wat we in de loop der tijd door onze welvaart uit het oog zijn verloren. Diezelfde welvaart zorgt ervoor dat we meer te kiezen hebben en we steeds meer comfort eisen in ons binnenklimaat en de bijbehorende techniek. In deze techniek ligt ook een groot deel van de oplossing. Een technische installatie die monitort en stuurt op behoefte en zuinig omgaat met de energiebronnen op aarde. Een installatie die bij voorkeur gebruik maakt van de onuitputtelijke bronnen zoals zon, wind en aardwarmte en daarnaast gebruik- en verbruikgestuurd.

Prefabricage van woningen, of grote delen hiervan, zal de norm worden. Dit om kwaliteit te kunnen waarborgen en een hoger productietempo te kunnen brengen. Voordelen zijn geconditioneerde fabricage en beheersbare kwaliteit/controle. Tevens wordt het tekort aan geschoolde mensen voor de uitvoering hierdoor beter gereguleerd. We spreken hierbij uit eigen ervaring. We geloven erin en passen bijvoorbeeld al HSB (houtskeletbouw) en CLT (cross laminated timer) toe bij woningen.

De behoefte aan groen en natuur in en rondom gebouwde woningen zal toenemen voor een goede ecologische balans. Dit zullen we terugzien in de vorm van parken, groene daktuinen en groene gevels. Meer bakstenen zal steeds meer tegenreacties oproepen. Hier zal ook planologisch nog meer rekening mee gehouden moeten worden. Het inschakelen van een landschapsarchitect moet een vanzelfsprekendheid zijn.

Bouwen in de weide zal vanwege natuurbehoud worden ingeperkt en schaars worden. De binnenstedelijke woningbehoefte blijft echter groot en kan/moet met bestaand vastgoed voor een deel worden ingevuld.

Wat voor rol speelt het bestaande vastgoed daarin?

Er zal op een creatieve manier gekeken moeten worden of de functie van bestaand vastgoed nog past bij de tijd en of het vastgoed herbestemd kan worden naar een nieuwe functie. Zo kunnen binnenstedelijke kantoren en scholen worden omgebouwd tot woningen.

Ook in het kader van de circulaire economie kunnen we het ons niet permitteren om bestaand vastgoed zomaar te slopen. Bestaand vastgoed is doorgaans kwalitatief erg degelijk en toekomstbestendig gebouwd, los van de eventuele cultuurhistorische waarde.

Transformatie krijgt dus een steeds prominentere rol, iets waar wij als bedrijf al enkele decennia actief en mee bekend zijn. Voorbeelden zijn het ombouwen van een monumentale kazerne, een monumentale school, een fabriekshal en een oud gemeentehuis tot nieuwe functies als wonen en werken.

"Terug naar de basis. Gebruik maken van glas en tuinen op het zuiden, een gesloten schil op het noorden. Onze voorgangers waren zo dom nog niet"

Wat moeten we morgen anders doen?

Wat niet? Het veranderen van de manier van bouwen begint nu! Nu kunnen we het verschil maken voor de woningen die de komende 100 jaar of langer op de aardbol onze standaard zijn. Een circulaire economie ligt in het verschiet. Denk niet in problemen maar in oplossingen. Zie mogelijkheden in plaats van beren op de weg.

Het huidige vastgoed is het bouwmateriaal voor de toekomst. Dit geldt zowel voor het transformeren van het vastgoed, als voor hergebruik van de in het verleden gebruikte materialen. Als we iets nieuws ontwerpen, dienen we rekening te houden met de circulariteit en hergebruik naar de toekomst. Zorg dat een woning demontabel is en de materialen op een andere plek weer opnieuw gebruikt kunnen worden.

Het onderhouden, bewaken en borgen van de kwaliteit van de toegepaste materialen hoort bij de business case. Als je zelf onderhoudt en monitort, kun je de kwaliteit van deze materialen op peil houden, waardoor het materiaal in de toekomst ook zijn waarde behoudt en weer ingezet kan worden als bouwmateriaal elders.

Terug naar de basis. Gebruik maken van glas en tuinen op het zuiden, een gesloten schil op het noorden. Onze voorgangers waren zo dom nog niet. Vanuit ons bedrijf zijn we gewend om ook te denken in een lokale economie. Waarom ver weg spullen en mensen halen, als je ze om de hoek kunt vinden. Allemaal zaken die bijdragen aan meer circulariteit, minder vervuiling en een betere wereld.

Beter samenwerken is hierbij een must. Het huidige aanbestedingsreglement, evenals een groot deel van tenders, zijn erg prijsgedreven en levert veelal conflicten en teleurstelling op.

In het creatieve proces aan de voorkant (ontwerp) moet er al meegekeken worden of alles technisch en financieel haalbaar is. In gezamenlijkheid kijken naar wensen en mogelijkheden. Opdrachtgever, realisator en alle overige betrokkenen dienen zich bewust te zijn, en te committeren, aan de opgave. Geen idee of wens is te gek en moet serieus behandeld en onderzocht worden, zodat eenieder het maximale uit de opgave haalt.

Welke rol heeft Van der Weegen Bouwgroep daarin en wat kan NRP betekenen?

Wij zijn al 150 jaar een partij die actief is in projectontwikkeling, nieuwbouw, renovatie, transformatie, onderhoud en vastgoedbeheer. Wat we doen is het waarmaken van de wensen van onze opdrachtgevers. Kennis aan tafel brengen om te kunnen adviseren en sturen in het proces, materialen en kosten. Keuzemogelijkheden inzichtelijk maken en het bewaken/beschermen van onze planeet, de grondstoffen en beschikbare energiebronnen.

De onmogelijkheden en mogelijkheden van de maakbaarheid van bestaand vastgoed laten zien en realiseren. Wij zullen de plannen van onze opdrachtgevers daarom moeten toetsen aan de maakbaarheid en daarmee de haalbaarheid. We willen aan de voorkant van het traject een steeds belangrijkere rol krijgen om in een zo vroeg mogelijk stadium hierop te kunnen anticiperen.

NRP kan mensen opleiden en met name mensen in de bouwkolom. Laten zien en proeven welke creatieve mogelijkheden er zijn om ze bewust te maken van de processen die daarbij horen. Out-of-the-box laten denken!

Van der Weegen Bouwgroep leert van het verleden, behoudt wat goed is, maar kijkt vooral vooruit. Samen met opdrachtgevers en co-makers komen goede ideeën tot stand. Zo ontstaan gezamenlijke plannen voor de toekomst. De activiteiten variëren van de ontwikkeling en realisatie van een complete woonwijk, maatwerk in bedrijfshuisvesting en herontwikkeling van monumentaal vastgoed tot klein- of grootschalig onderhoud aan scholen, corporatiewoningen of eigen vastgoedportefeuille.

Lees ook

Een uitgave van NRP Academie