Anouk Slokkers

junior projectmanager Klant & Markt
Dura Vermeer

in gesprek met

Edwin Blom

directeur
Dura Vermeer

Anouk Slokkers

junior projectmanager Klant & Markt
Dura Vermeer

in gesprek met

Edwin Blom

directeur
Dura Vermeer

Het aandeel transformatie en renovatie neemt komende decennia alleen maar toe

Hoe ziet de bouwwereld eruit in 2050?

Dat de bouwwereld komende jaren flink zal veranderen is evident. De manier waarop we nu met grondstoffen en energie omgaan is niet houdbaar. De huidige prijsstijging van bouwmaterialen is volop te voelen. Dit komt deels door de lagere productie vanwege de coronacrisis, maar ook de stijgende vraag speelt hierin een belangrijke rol. Om te voldoen aan die vraag is innovatie in het gehele bouwproces noodzakelijk. De ontwikkelingen op gebied van digitalisering geven ons de middelen om de bouw ook echt anders te organiseren, waarin een hogere mate van prefabricage en hoogwaardig hergebruik een enorme vlucht zullen nemen.

Wat voor rol speelt het bestaande vastgoed daarin?

Het aandeel renovatie/transformatie zal de komende decennia alleen maar verder toenemen. Niet alleen wegens gebrek aan nieuwbouwlocaties, maar ook omdat het goed renoveren en transformeren van gebouwen in basis al duurzamer is dan het alternatief. Daarnaast zijn we in Nederland vaak terecht trots op onze buurten en wijken en onze architectuur. In bestaand vastgoed zit een deel van die cultuurhistorische waarde die we graag behouden. Natuurlijk zullen er nog steeds grote revitalisaties van gebieden plaatsvinden waarin sloop-nieuwbouw de beste oplossing is, maar in basis is het belangrijk dat we kijken naar de kwaliteiten van het gebied, de gebouwen en haar gebruikers. Een mix van herbestemming, renovatie en transformatie biedt daarin veel meer maatwerkoplossingen.

"In basis is het belangrijk dat we kijken naar de kwaliteiten van het gebied, de gebouwen en haar gebruikers"

Wat moeten we morgen anders doen?

Eén van de grootste opgaves van de komende jaren is de alsmaar toenemende krapte op de woningmarkt, met in het bijzonder het tekort aan starterswoningen, maar ook betaalbaarheid is een grote opgave. Mede door complexe wet- en regelgeving blijft het bouwvolume (te) laag. Of het nu komt door PFAS, stikstof, flora & faunawetgeving of de coronapandemie; het aantal vergunningen is te laag voor de behoefte. Daarnaast zorgen ingewikkelde procedures ervoor dat het bouwproces onnodig lang en duur wordt.

Welke rol heeft Dura Vermeer Bouw Heyma daarin?

Als Dura Vermeer Bouw Heyma investeren wij graag in langetermijn samenwerkingen met onze opdrachtgevers. Op die manier zijn we al vroeg in het proces betrokken bij nieuwe projecten en kunnen we er onder andere voor zorgen dat de, hierboven geschetste, ingewikkelde procedures op tijd in werking worden gezet. Zo blijft de motor draaien en realiseren we gezamenlijk met onze opdrachtgevers zoveel mogelijk mooie projecten. Daarnaast betekent vroeg in het proces betrokken zijn ook dat we mee kunnen denken over andere belangrijke vraagstukken als betaalbaarheid, duurzaamheid en sociaal maatschappelijke factoren. Ons houtbouw concept ‘Blokje Om(hoog)’ kan bijvoorbeeld een goed alternatief zijn voor het renoveren en verduurzamen van woningen. Maar ook maatwerkoplossingen als het toevoegen van woningen in een bestaand complex kunnen positief bijdragen aan zowel de betaalbaarheid als leefbaarheid.

Welke rol heeft NRP daarin?

Het NRP is een kennis- en relatienetwerk wat zich specifiek focust op de bestaande bouw; transformatie en renovatie. Door bruggen te slaan tussen stakeholders kan NRP mijns inziens bijdragen aan het versnellen en versoepelen van de complexe opgaves die we in ons vakgebied tegenkomen.

Innovatieve transformatie- en renovatiespecialist Dura Vermeer geeft oude gebouwen een nieuw leven. Het transformeert monumentale kantoren tot woningen en maakt wijken energieneutraal. Prachtige projecten in een maatschappelijke context.

Lees ook

Een uitgave van NRP Academie