Judith Rossen-Vellema

conceptontwikkelaar
Bloom Vastgoedcreatie

in gesprek met

Marlies Zuidam

architect
FAAM architects

Judith Rossen-Vellema

conceptontwikkelaar
Bloom Vastgoedcreatie

in gesprek met

Marlies Zuidam

architect
FAAM architects

Gebouwen onderdeel maken van het ecosysteem

Hoe ziet de bouwwereld eruit in 2050?

Gezondheid wordt een enorm belangrijk thema en we zullen alleen nog maar natuurinclusief ontwerpen. Dat is een groot onderdeel van het duurzaam bouwen, een soort stam van de boom. Het gaat niet meer over de mens in de top, maar over het hele ecosysteem waar we een onderdeel van zijn. Wat we ‘vroeger’ deden is nu ‘oud denken’. Dat was wanneer een gebied hadden, dan ontwerpen wij daar een gebouw op en dachten we ‘Oh ja een kikker’ Laten we daar iets voor regelen. Armoedig resultaat. Wanneer we zo doorgaan is er geen 2050.

Welke rol speelt het bestaande vastgoed daarin?

Een grote rol. Uitbreiding wordt steeds lastiger, vervanging of herbestemming steeds groter. Daarnaast integreren we natuuractiviteit op gebouwniveau, bij nieuwbouw én bestaande bouw. We bouwen nestkasten in, integreren gevelgroen, dakgroen en watersystemen. We maken het gebouw onderdeel van het ecosysteem. We denken na over kavels en erfafscheidingen. Die proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. We proberen de woningen kleinschalig te maken en de tuinen kleiner. Dat voelt wellicht in eerste instantie als minder comfort voor een gebruiker, maar zo kunnen we juist ‘een ecologisch gebaseerd landschap’ ontwerpen waar die bestaande gebouwen compact in liggen. Zo kunnen we ook veel meer belevings- en natuurwaarden ontwikkelen.

"We moeten de plotgrenzen wegpoetsen en aanhaken op ecologische structuren in de omgeving en deze intensiveren"

Wat moeten we morgen anders doen?

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen. Niet alleen op gebouwniveau, maar vooral ook op gebiedsniveau. Het gaat om de locatie die we hebben, wat is er aanwezig aan kwaliteit qua ecologie en wat is de huidige kwaliteit van flora en fauna. Dat onderzoeken we voor we beginnen aan een ontwerp. Het begint met een groep mensen; een integraal team. Daarbij is altijd een ecoloog aanwezig. Voor ons betekent het vooral verder kijken dan je plotgrens.

Wat kunnen we gebruiken als inspiratie van ons gebied? We moeten de plotgrenzen wegpoetsen en aanhaken op ecologische structuren in de omgeving en deze intensiveren.

Het ecologisch concept is de leidraad voor de gebiedsontwikkeling en drager voor het ontwerp van gebouwen. We besluiten wat we willen cultiveren en wat intensiveren. ‘Seedbom’ is een voorbeeld van een ecologisch concept; gebouwen inzetten voor verrijking van de biodiversiteit en de gebouwen proberen te laten 'groeien'.

Welke rol heeft FAAM daarin?

Voor ons is dit een speerpunt. We willen ecologie een grotere basis binnen het ontwerp geven. We merken dat we op dit vlak ons steeds verder ontwikkelen. Volgens kenners en specialisten is onze manier van werken vooruitstrevend.

Het beleid om opwarming van de aarde te voorkomen is gericht op reductie van CO2. Het is veel effectiever en essentiëler om te sturen op stevige vergroening. Dat levert opslag CO2 en ‘vasthouden van water’, waardoor er minder hittestress is en dat levert een betere gezondheid op. Natuurlijk moeten we daarnaast de reductie van uitstoot CO2 ook blijven promoten.

We willen de stakeholders zo snel mogelijk betrekken bij ons ecologisch concept. Zo is het ook heel belangrijk om de eindgebruiker mee te nemen. Door uit te leggen hoe belangrijk het gebied is en ook door te stimuleren om er zelf nog een schepje bovenop te doen. Bijvoorbeeld door hun tuin groen in te richten.

Bloom Vastgoedcreatie adviseert opdrachtgevers ten aanzien van ogenschijnlijke onverkoopbare en moeilijke projecten en/of gebieden. Daarnaast creëert en realiseert Bloom Vastgoedcreatie samen met een team van deskundigen – (op eigen risico) nieuwe projecten voor onder andere gemeenten, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en mensen die zélf hun droomhuis willen bouwen. Niet NAdenken, maar juist omgekeerd denken!

Lees ook

Een uitgave van NRP Academie